Woda

WODA DO SPOŻYCIA, POWIERZCHNIOWA, BASENOWA
1. Obecność i liczba bakterii grupy coli (A)(Z)
2. Obecność i liczba Escherichia coli (A)(Z)
3. Obecność i liczba enterokoków kałowych (A)(Z)
4. Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów (A)(Z)
5. Liczba gronkowców koagulazododatnich
6. Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa
7. Wizualne badanie wody
8. Oznaczanie wartości przewodności (Z)
9. Oznaczanie stężenia jonów wodoru (pH) (Z)
10. Oznaczanie zawartości azotanów (Z)
11. Oznaczanie zawartości azotynów (Z)
12. Oznaczanie zawartości manganu (Z)
13. Oznaczanie zawartości chloru wolnego
14. Oznaczanie zawartości jonu amonowego (Z)
15. Oznaczanie zawartości żelaza (Z)
16. Oznaczanie twardości ogólnej (Z)
17. Oznaczanie zawartości aluminium (Z)
A – metoda akredytowana
Z – zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.