BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNE

 

PLIKI DO POBRANIA

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Polmicro mykologia 598 KB
2 pdf Polmicro runda II 774 KB
3 pdf Polmicro runda III 987 KB
4 pdf Polmicro 2020 runda IV 132 KB
5 pdf Polmicro mykologia 2020 runda II 120 KB
6 pdf Polmicro 2021 runda I 107 KB
7 pdf Polmicro 2021 runda II 112 KB
8 pdf Polmicro mykologia 2021 runda I 101 KB
ORGANIZATOR
ROK UCZESTNICTWA
ZAKRES BADAŃ
KIERUNKI
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2000
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów Salmonella
Gdańska Fundacja Wody
2002
Żywność i Pasze
Obecność Staphylococcus aureus
Obecność Escherichia coli
Obecność Salmonella spp.
Ogólna liczba drobnoustrojów
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2002
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Wykrywanie mechanizmu oporności
Gdańska Fundacja Wody
2003
Żywność i Pasze
Obecność Staphylococcus aureus
Obecność Escherichia coli
Obecność Salmonella spp.
Ogólna liczba drobnoustrojów
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2003
Mikrobiologia
Obecność Salmonella
WHO Global Salm-Surv
2003
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2003
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Wykrywanie mechanizmu oporności
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2003
Serologia
Pomór rzekomy drobiu
Choroba Mareka
Mycoplasma gallisepticum SPA
Mycoplasma synoviae SPA
Mycoplasma meleagridis SPA
GD Deventer
2003
Serologia
IBD
Gdańska Fundacja Wody
2004
Żywność i Pasze
Obecność Staphylococcus aureus
Liczba Escherichia coli
Obecność Listeria monocytogenes
Obecność Salmonella
Ogólna liczba drobnoustrojów
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2004
Mikrobiologia
Obecność Salmonella
WHO Global Salm-Surv
2004
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2004
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Wykrywanie mechanizmu oporności
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2004
Serologia
Pomór rzekomy drobiu
Choroba Mareka
Mycoplasma gallisepticum SPA
Mycoplasma synoviae SPA
Mycoplasma meleagridis SPA
GD Deventer
2004
Serologia
IBD, NDV
Gdańska Fundacja Wody
2005
Żywność i Pasze
Obecność Staphylococcus aureus
Liczba Escherichia coli
Obecność Listeria monocytogenes
Obecność Salmonella spp.
Ogólna liczba drobnoustrojów
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2005
Żywność i Pasze
Liczba Enterobacteriaceae
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2005
Mikrobiologia
Obecność Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2005
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Wykrywanie mechanizmu oporności
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2005
Serologia
Pomór rzekomy drobiu
Choroba Mareka
Mycoplasma gallisepticum SPA
Mycoplasma synoviae SPA
Mycoplasma meleagridis SPA
GD Deventer
2005
Serologia
IBD, NDV
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2006
Żywność i Pasze
Liczba Listeria monocytogenes
Obecność i identyfikacja Salmonella spp.
Ogólna liczba drobnoustrojów
Liczba Enterobacteriaceae
Liczba Escherichia coli (NPL)
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2006
Mikrobiologia
Identyfikacja Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2006
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Wykrywanie mechanizmu oporności
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2006
Serologia
Pomór rzekomy drobiu
Choroba Mareka
Mycoplasma gallisepticum SPA
Mycoplasma synoviae SPA
Mycoplasma meleagridis SPA
GD Deventer
2006
Serologia
IBD, SA, NDV, MG, IBV, AI
Gdańska Fundacja Wody
2007
Żywność i Pasze
Obecność Staphylococcus aureus
Liczba Escherichia coli
Ogólna liczba drobnoustrojów
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2007
Żywność i Pasze
Liczba Listeria monocytogenes
Obecność i identyfikacja Salmonella spp.
Ogólna liczba drobnoustrojów
Obecność Staphylococcus aureus
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2007
Mikrobiologia
Obecność i identyfikacja Salmonella
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2007
Mikrobiologia
Izolacja pałeczek Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2007
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Wykrywanie mechanizmu oporności
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2007
Serologia
Pomór rzekomy drobiu
Choroba Mareka
Mycoplasma gallisepticum SPA
Mycoplasma synoviae SPA
Mycoplasma meleagridis SPA
BLV, PRV
GD Deventer
2007
Serologia
SA, NDV, IBD
Gdańska Fundacja Wody
2008
Żywność i Pasze
Liczba Enterobacteriaceae
Liczba Escherichia coli
Ogólna liczba drobnoustrojów
Liczba Staphylococcus
Liczba Pseudomonas aeruginosa
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2008
Mikrobiologia
Obecność i identyfikacja Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2008
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Wykrywanie mechanizmu oporności
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2008
Serologia
NDV, PRV, BLV, AE, REO, IBV, MG, MG/MS, ORT, CAV, MD, SPG, SE, ST
Mycoplasma gallisepticum SPA
Mycoplasma synoviae SPA
Mycoplasma meleagridis SPA
GD Deventer
2008
Serologia
NDV, IBD, TRT
Gdańska Fundacja Wody
2008
Woda
Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli
Liczba enterokoków kałowych
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 37°C
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C
Gdańska Fundacja Wody
2009
Żywność i Pasze
Liczba Enterobacteriaceae
Liczba Escherichia coli
Ogólna liczba drobnoustrojów
Liczba drożdży i pleśni
Obecność Salmonella spp.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2009
Żywność i Pasze
Obecność i identyfikacja Salmonella spp.
Ogólna liczba mikroorganizmów
Liczba Enterobacteriaceae
Liczba Clostridium perfringens
Obecność Clostridium spp.
Obecność Salmonella spp.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2009
Mikrobiologia
Obecność i identyfikacja Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2009
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Wykrywanie mechanizmu oporności
Duński Instytut Weterynaryjny
WHO
2009
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2009
Serologia
BVD ag
GD Deventer
2009
Serologia
TRT
Friedrich-Loeffler-Institut
2009
Serologia
BVD ab, BHV-1 IgE lgB
Gdańska Fundacja Wody
2009
Woda
Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2010
Żywność i Pasze
Liczba Escherichia coli
LGS Standards
2010
Żywność i Pasze
Obecność Listeria monocytogenes
Liczba Listeria monocytogenes
JS Hamilton Sp. z o.o.
2010
Żywność i Pasze
Obecność Salmonella spp. – dwoma metodami
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2010
Mikrobiologia
Obecność i identyfikacja Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2010
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2010
Serologia
BLV, MG, MG/MS
Mycoplasma gallisepticum SPA
Mycoplasma synoviae SPA
Mycoplasma meleagridis SPA
LGS Standards
2010
Woda
Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli
Liczba enterokoków kałowych
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 37°C
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2011
Żywność i Pasze
Ogólna liczba drobnoustrojów
Liczba drożdży i pleśni
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2011
Żywność i Pasze
Obecność Salmonella spp.
Obecność Listeria monocytogenes
Ogólna liczba drobnoustrojów
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2011
Żywność i Pasze
Liczba Listeria monocytogenes
Liczba Enterobacteriaceae
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2011
Mikrobiologia
Obecność i identyfikacja Salmonella
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2011
Serologia
BHV-1 gE i gB
GD Deventer
2011
Serologia
BVD ag, IBV
GD Deventer
2011
PCR
BVD met. RT PCR
Gdańska Fundacja Wody
2012
Żywność i Pasze
Obecność Salmonella spp. – dwoma metodami
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2012
Żywność i Pasze
Obecność Salmonella spp.
Obecność Listeria monocytogenes
Ogólna liczba drobnoustrojów
Liczba Enterobacteriaceae
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2012
Żywność i Pasze
Obecność Salmonella spp.
Obecność Listeria monocytogenes
Ogólna liczba drobnoustrojów
Liczba Enterobacteriaceae
Obecność beztlenowych laseczek
Liczba drożdży i pleśni
LGC Standards
2012
Woda
Liczba Escherichia coli
Liczba Enterokoków kałowych
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2012
Mikrobiologia
Wykrywanie i identyfikacja Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2012
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2012
Serologia
BLV
GD Deventer
2012
Serologia
REO
GD Deventer
2012
PCR
BVD met. RT PCR
Bio senate Sterbios
2012
Woda
Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli
Liczba enterokoków kałowych
Liczba Pseudomonas  aeruginosa
Gronkowce koagulazo-dodatnie
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 37°C
Gdańska Fundacja Wody
2013
Żywność i Pasze
Liczba drożdży i pleśni
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2013
Żywność i Pasze
Identyfikacja Salmonella spp.
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2013
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2013
Mikrobiologia
Obecność i identyfikacja Salmonella
GD Deventer
2013
Serologia
SE, ST, IBV, NDV, IBD, REO,
Salmonella Pullorum Gallinarum SPA
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2013
Serologia
BLV, Choroba Mareka
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2014
Mikrobiologia
Obecność i identyfikacja Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2014
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
LGS Standards
2014
Woda
Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli
Liczba Enterokoków kałowych
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 37°C
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2014
Serologia
BLV
Friedrich-Loeffler-Institut
2014
PCR
BVD met. RT PCR
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2015
Żywność i Pasze
Obecność i identyfikacja Salmonella spp.
Obecność Campylobacter spp.
Liczba Campylobacter spp.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2015
Mikrobiologia
Obecność i identyfikacja Salmonella
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
2015
Mikrobiologia
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Oznaczanie lekowrażliwości
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2014
Serologia
BLV
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2015
Serologia
Mycoplasma gallisepticum SPA
Mycoplasma synoviae SPA
Mycoplasma meleagridis SPA
NDV
Państwowy Instytut Weterynaryjny
2015
Woda
Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli
Liczba Enterokoków kałowych
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 37°C
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C
Gdańska Fundacja Wody
2016
Woda
Liczba Escherichia coli
Liczba Pseudomonas  aeruginosa
Gronkowce koagulazo-dodatnie
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 37°C