O FIRMIE

Jesteśmy pierwszym prywatnym laboratorium weterynaryjnym w Polsce oraz jako pierwsi w 1995 r. uzyskaliśmy zatwierdzenie do celów urzędowych.

Od roku 1976 zajmujemy się  diagnostyką weterynaryjną chorób drobiu, trzody, bydła oraz zwierząt towarzyszących. Prowadzimy badania wody, środków żywności i żywienia zwierząt.

Nasze laboratorium posiada co najmniej 50 akredytowanych kierunków badań i wychodząc naprzeciw potrzebom klientów liczba ta stale rośnie.

W celu potwierdzenia umiejętności zawodowych bierzemy udział w badaniach międzylaboratoryjnych w zakresie badań serologicznych, mikrobiologicznych, żywności, wody i pasz.

Zatrudniony personel posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie w wyżej wymienionych dziedzinach, które systematycznie podnosi poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Nasi lekarze weterynarii oferują profesjonalną pomoc w zakresie wyboru kierunków badań i interpretacji wyników.

Proponujemy naszym klientom przygotowanie szczepionek fermowych. Ich zastosowanie we wiarygodnie zdiagnozowanych problemach zdrowotnych może być skutecznym uzupełnieniem rutynowych programów profilaktycznych.