BADANIA PREPARATÓW IMMUNOLOGICZNYCH

Badanie preparatów immunologicznych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego przeprowadzane zgodnie ze standardami GMP oraz wymaganiami Farmakopei Europejskiej obejmujące:

  • badania jałowości,
  • badania z wykorzystaniem jaj SPF (mianowanie, identyfikacja wirusa, obecność wirusów zewnętrznego pochodzenia),
  • badania z wykorzystaniem linni komórkowych,
  • badania fizykochemiczne (pH, dezintegracja, wilgotność).