ZASADY OGÓLNE POBIERANIA PRÓBEK DO BADAŃ

INFORMACJE OGÓLNE

 • Do próbek zawsze musi być dołączone pismo przewodnie (propozycje dostępne są w zakładce DO POBRANIA). Częstym problemem jest jego zalanie, dobrze jest umieścić skierowanie w koszulce foliowej.
 • Wymazy podeszwowe oraz próbki kału należy dostarczyć w ciągu 24 godzin od momentu pobrania.
 • Próbki wody należy pobrać do sterylnych butelek otrzymanych w laboratorium i dostarczyć najlepiej w ciągu 4 h od momentu pobrania.
 • Próbki należy dokładnie opisać.

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

 • Ptaki świeżo padłe lub dobite, możliwie nieleczone.
 • Wycinki narządów wewnętrznych do badań bakteriologicznych i histopatologicznych – pobrane na granicy tkanki zdrowej i chorobowo zmienionej.
 • Materiał do badań należy schłodzić – wkłady lodowe lub pojemnik transportowy oraz oddzielnie zapakować (jałowe pojemniki plastikowe, worki strunowe) i przesłać do laboratorium schłodzone.
 • Próbki szczelnie zapakować.

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH

Drób:

 • losowo od 23 lub 60 ptaków ze stada,
 • ptaki przeciętne (średnie) – sztuki nie charłacze,
 • jeśli jest to technicznie możliwe krew do badań należy pobierać poza halą produkcyjną,
 • od ptaków będących na czczo,
 • krew pobieramy z żyły skrzydłowej lub serca,
 • poprzez dekapitacje u piskląt jednodniowych,
 • nie należy zamrażać próbek krwi po pobraniu (mrozić możemy jedynie surowicę krwi).

Po pobraniu krwi do strzykawki lub probówki należy ją położyć płasko tak aby powierzchnia krzepnięcia była jak największa w temp. 30-35oC, a następnie przelać do probówek Eppendorfa  (1,5 ml).  W praktyce najczęściej próbki krwi pobierane są bezpośrednio do probówek Eppendorfa (zalecamy ¾ objętości). Prosimy o sprawdzenie zamknięć!

Wysyłka pocztą kurierską z wkładem lodowym.