INSTRUKCJE POBIERANIA WODY

POBIERANIE WODY PITNEJ DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Jeśli pobierane są jednocześnie próbki do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w pierwszej kolejności należy pobrać próbki do badań mikrobiologicznych.
Próbkę można pobrać do butelki z tworzywa sztucznego np. po niegazowanej wodzie mineralnej, nie należy używać butelek po napojach smakowych.
W przypadku oznaczania zawartości żelaza i manganu, próbkę należy pobrać do butelki z kwasem, którą można otrzymać w laboratorium.

 1. Przed rozpoczęciem pobierania wody zdjąć z kranu wylewkę lub inne urządzenia tj. sitka, wkładki, węże, rurki, perlatory.
 2. Kran i zlew dokładnie umyć detergentem i spłukać wodą.
 3. Otworzyć kurek i spuszczać wodę aż do otrzymania stałej temperatury – ok 2-3 minuty.
 4. Podczas pobierania próbki z kurka sieci wodociągowej woda powinna powoli wpływać do naczynia i przelać się.
 5. Całkowicie napełnione naczynie należy natychmiast szczelnie zamknąć oraz sprawdzić czy nie pozostały w nim pęcherzyki powietrza pod korkiem.
 6. Bezpośrednio po pobraniu próbkę trwale oznakować.
 7. Próbki należy dostarczyć do laboratorium natychmiast po pobraniu.

POBIERANIE WODY PITNEJ DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Jeśli pobierane są jednocześnie próbki do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w pierwszej kolejności należy pobrać próbki do badań mikrobiologicznych.
Próbkę wody należy pobrać do sterylnej butelki otrzymanej w laboratorium (należy przestrzegać terminu jałowości butelki – informacja na butelce).
Bezpośrednio po pobraniu próbkę należy dostarczyć do laboratorium.

 1. Przed rozpoczęciem pobierania wody zdjąć z kranu wylewkę lub inne urządzenia tj. sitka, wkładki, węże, rurki, perlatory.
 2. Kran i zlew dokładnie umyć detergentem i spłukać wodą.
 3. Kran (wylewkę metalową) zdezynfekować za pomocą płomienia, wykorzystując w tym celu watę zawiniętą na drucie nasączoną denaturatem/spirytusem.
 4. Opalenie kranu zapalniczką lub świeczką jest tylko powierzchowne, niewystarczające.
 5. Kran (wylewkę z tworzywa sztucznego) zdezynfekować przez zanurzenie na 2-3 minuty w naczyniu z roztworem etanolu, podchlorynu sodu lub izopropanolu (70%).
 6. Bezpośrednio przed pobraniem próbki należy odwinąć butelkę z papieru, wyjąć korek z butelki trzymając go przez papierowy kapturek i wyrzucić pasek papieru znajdujący się między szyjką butelki a korkiem przez odwrócenie butelki do góry dnem.
 7. Przed pobraniem wody należy umyć dokładnie ręce oraz uważać by nie zanieczyścić wewnętrznej strony korka i butelki (nie dotykać, nie kłaść na ziemi, stole itp.) oraz wylotu kranu.
 8. Korek z butelki w trakcie pobierania wody trzymać w ręku wewnętrzną stroną skierowaną do dołu.
 9. Otworzyć kurek na 5-10 sekund na maksymalny przepływ, po czym zmniejszyć przepływ do połowy i spuszczać wodę aż do otrzymania stałej temperatury – ok 2-3 minuty.
 10. Otwartą butelkę umieścić pod kranem (wylewką) – bez jego zamykania i powtórnego otwierania i napełnić wodą do 7/8 objętości – nie wlewać wody aż do przelania, należy zostawić przestrzeń powietrzną w celu umożliwienia wymieszania próbki wody przed badaniem.
 11. Zamknąć butelkę korkiem, trwale oznakować i zawinąć w papier, z którego została wyjęta.
 12. Próbki należy dostarczyć do laboratorium natychmiast po pobraniu.
 13. Podczas transportu zabezpieczyć próbkę przed wylaniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

POBIERANIE PRÓBEK WODY Z BASENÓW – mikrobiologia i fizykochemia

MIKROBIOLOGIA

 1. Wymagane jest pobieranie próbek podpowierzchniowych (od 10 cm do 30 cm) w punkcie przeciwległym do wlotu wody do basenu.
 2. Próbkę pobrać do sterylnej butelki z tworzywa sztucznego z tiosiarczanem sodu otrzymanej z laboratorium przy użyciu chwytaka.
 3. Podczas pobierania wody należy uważać by nie zanieczyścić wewnętrznej strony korka i butelki (nie dotykać, nie kłaść na podłodze itp.).
 4. Unikać pobierania mikrofilmu (gromadzi się na powierzchni wody).
 5. Wyjałowioną odwiniętą z folii butelkę umieścić w chwytaku.
 6. Korek z butelki w trakcie pobierania wody trzymać w ręku wewnętrzną stroną skierowaną do dołu.
 7. Butelkę zanurzyć poziomo, unikając wypłukania tiosiarczanu, następnie obracać do pozycji pionowej, aż do napełnienia butelki.
 8. Zakręcić butelkę, trwale oznakować i zawinąć w folię, z której została wyjęta.
 9. Próbki należy dostarczyć do laboratorium natychmiast po pobraniu.

FIZYKOCHEMIA

 1. Próbki wody do badań fizyko-chemicznych pobrać bezpośrednio do butelki np. po niegazowanej wodzie mineralnej z głębokości ok. 30 cm.
 2. Butelka powinna być całkowicie napełniona wodą, woda powinna przelać się.
 3. Całkowicie napełnione naczynie należy natychmiast szczelnie zamknąć oraz sprawdzić czy nie pozostały w nim pęcherzyki powietrza pod korkiem.
 4. Zakręcić butelkę, trwale oznakować i zawinąć w folię, z której została wyjęta.
 5. Próbki należy dostarczyć do laboratorium natychmiast po pobraniu.

POBIERANIE PRÓBEK WODY Z KĄPIELISK I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

 1. Próbkę wody należy pobrać do sterylnej butelki z tworzywa sztucznego otrzymanej w laboratorium.
 2. Punkt pobierania próbki powinien być usytuowany w miejscu, gdzie spodziewana jest większość osób kąpiących się a także tam, gdzie jest podejrzenie dotyczące zanieczyszczenia wody (awaryjny zrzut ścieków).
 3. Próbki powinny być pobierane 30 centymetrów pod powierzchnią wody, na głębokości wody co najmniej jednego metra.
 4. Uważać by nie zanieczyścić wewnętrznej strony korka i butelki (nie dotykać, nie kłaść na ziemi, pomoście itp.).
 5. Wyjałowioną odwiniętą z folii butelkę umieścić w chwytaku.
 6. Korek z butelki w trakcie pobierania wody trzymać w ręku wewnętrzną stroną skierowaną w dół.
 7. Butelkę wprowadzić pod powierzchnię wody otworem do dołu następnie napełnić odwracając ją bokiem i wyjąć na wierzch, unikając zanieczyszczenia.
 8. Zakręcić butelkę, trwale oznakować i zawinąć w folię, z której została wyjęta.
 9. Próbki należy dostarczyć do laboratorium natychmiast po pobraniu
 10. Podczas transportu zabezpieczyć próbkę przed wylaniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Uwaga: Jeśli podczas wizualnej oceny wody podejrzewa się zakwit sinic należy pobrać wodę z zakwitem z powierzchni wody do osobnej butelki i dostarczyć do laboratorium.