INSTRUKCJE POBIERANIA WODY

POBIERANIE WODY PITNEJ DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

 • Jeśli pobierane są jednocześnie próbki do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w pierwszej kolejności należy pobrać próbki do badań mikrobiologicznych.
 • Próbkę wody należy pobrać do sterylnej butelki otrzymanej w laboratorium.
 • Próbkę należy dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania, w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania (max. 8h), w sposób zapewniający utrzymanie temperatury 2-8°C.
 • Chronić próbkę przed dostępem światła
 1. Próbkę zimnej wody należy pobrać z najczęściej używanego kranu
 2. Nie pobierać próbki z nieszczelnych kranów.
 3. Przed rozpoczęciem pobierania wody zdjąć z kranu (wylewki) urządzenia tj. sitka, wkładki, węże, rurki, perlatory.
 4. Kran i zlew dokładnie umyć detergentem i spłukać wodą.
 5. Kran (wylewkę metalową) zdezynfekować za pomocą płomienia (po opaleniu i otwarciu kurka powinien pojawić się odgłos skwierczenia), wykorzystując w tym celu watę zawiniętą na drucie/widelcu nasączoną denaturatem/spirytusem.
  Opalenie kranu zapalniczką lub świeczką jest tylko powierzchowne, niewystarczające.
  Kran (wylewkę z tworzywa sztucznego) zdezynfekować przez zanurzenie na 2-3 min w naczyniu z roztworem etanolu, podchlorynu sodu lub izopropanolu (70%).
 6. Przed pobraniem wody należy umyć dokładnie ręce oraz uważać, by nie zanieczyścić wewnętrznej strony korka i butelki (nie dotykać, nie kłaść na ziemi, stole itp.) oraz wylotu kranu.
 7. Otworzyć kurek na 5-10 sekund na maksymalny przepływ, po czym zmniejszyć przepływ do połowy i spuszczać wodę aż do otrzymania stałej temperatury (ok. 2-3 minuty).
 8. Korek z butelki w trakcie pobierania wody trzymać wewnętrzną stroną skierowaną do dołu.
 9. Otwartą butelkę umieścić pod kranem (wylewką) bez wcześniejszego zakręcania wody i powtórnego odkręcania, następnie napełnić wodą do ¾ objętości butelki.
 10. W przypadku wody studziennej, gdy nie ma możliwości poboru próbki z kranu, należy użyć czystego naczynia czerpalnego, przepłukanego 3-krotnie badaną wodą. Pobraną próbkę przelać do butelki otrzymanej w laboratorium.
 11. Zakręcić butelkę korkiem oraz trwale oznakować.
 12. Podczas transportu zabezpieczyć próbkę przed wylaniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

POBIERANIE WODY PITNEJ DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

 • Jeśli pobierane są jednocześnie próbki do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w pierwszej kolejności należy pobrać próbki do badań mikrobiologicznych.
 • Próbkę wody należy pobrać do każdej sterylnej butelki z zestawu otrzymanego w laboratorium. Butelki z zawartością kwasu/utrwalacza należy przechowywać w miejscu bez dostępu światła.
 • Próbkę należy dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania (max. 24h), w sposób zapewniający utrzymanie temperatury 2-8°C.
 1. Przed rozpoczęciem pobierania wody zdjąć z kranu (wylewki) urządzenia tj. sitka, wkładki, węże, rurki, perlatory.
 2. Kran i zlew dokładnie umyć detergentem i spłukać wodą.
 3. Otworzyć kurek i spuszczać wodę aż do otrzymania stałej temperatury – ok 2-3 minuty.
 4. Podczas pobierania próbki z kurka sieci wodociągowej woda powinna powoli wpływać do naczynia i wylać się z butelki.
 5. W przypadku wody studziennej, gdy nie ma możliwości poboru próbki z kranu, należy użyć czystego naczynia czerpalnego, przepłukanego 3-krotnie badaną wodą. Pobraną próbkę przelać do butelek otrzymanych w laboratorium zgodnie z pkt. 4
 6. Butelki napełnione wodą „pod korek” należy natychmiast szczelnie zamknąć oraz sprawdzić czy nie pozostały w nich pęcherzyki powietrza.
 7. Bezpośrednio po pobraniu próbkę trwale oznakować.
 8. Podczas transportu zabezpieczyć próbkę przed wylaniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.