JAK ZABEZPIECZYĆ PRÓBKI DO WYSYŁKI?

Po pobraniu próbek do badania należy je zabezpieczyć i wysłać do laboratorium.

Do próbek zawsze musi być dołączone pismo przewodnie z dokładnymi danymi.

Pamiętaj, aby próbki odpowiednio zabezpieczyć!

Częstym problemem jest zalanie pisma dołączonego do próbek.

PISMO PRZEWODNIE – co powinno zawierać?

  • dane adresowe lekarza kierującego,
  • dane adresowe właściciela,
  • dane adresowe płatnika,
  • czytelny podpis płatnika,
  • zlecane kierunki badań,
  • opis próbek – dane dotyczące stada,
  • informacje na temat immunoprofilaktyki, antybiotykoterapii.