BYDŁO

SEROLOGIA:

 • Badanie w kierunku 5 jednostek układu rozrodczego (BHV-4, Lep,S.e,Cox,Neo) BLSCN – surowica, krew
 • Badanie w kierunku 5 jednostek układu oddechowego (BHV-1, BVDV, BRSV,PI3, M.bovis) IBRPM – surowica, krew
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi BVD MD BVDab (A) – surowica, krew
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi BRSV– surowica, krew
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi PI3 – surowica, krew
 • Obecność przeciwciał przeciwko Coxiella burnetii Qfever GQ – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mannheimia haemolytica MAN – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma Bovis M.bovis – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Leptospira hardjo L.hardio – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Neospora Caninum NEO – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał dla wirusa BVDE0 (test kompetencyjny) – surowica, krew
 • Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella bovine SAB – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Leptospira hardjo i pomona LHP – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Ostertagia ostertagi OO – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał dla wirusa Schmallenberg SBV – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Rotawirusom ROTA – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Koronawirusom COR – surowica, krew
 • Obecność przeciwciał przeciwko glikoproteinie IgE wirusa BHV1 IBRgE (A) – surowica, krew
 • Obecność przeciwciał przeciwko glikoproteinie IgB wirusa BHV1 IBRgB (A) – surowica, krew
 • Obecność antygenu wirusa choroby BVD-MD BVDag (A) – surowica, krew
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Chlamydophila abortus Ca – surowica, krew
 • Obecność antygenu Rotavirus, Coronavirus, E.coli F5, Cryptosporidium – treść jelit
 • Wykrywanie obecności antygenów toksyn theta, beta, epsilon, Clostridium perfringens ENT – treść jelit

BYDŁO, OWCE, KOZY:

 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycobacterium paratuberculosis MAP – surowica, krew

Biologia molekularna / metoda PCR:

 • Wykrywanie DNA Mycobacterium paratuberculosis (materiał do badań: kał).
 • Wykrywanie RNA wirusa BVD-MD wg PBPCR-01 z dn. 28.03.2019 r. (Materiał do badań: krew, surowica, wycinki z ucha, mleko)(A).

Możliwość pulowania do 20 prób oraz badanie mleka tankowego do 200 krów.

 • Wykrywanie RNA wirusa Bluetongue typu 1 (BTV) (materiał do badań: krew pełna na EDTA, śledziona, poroniony płód (śledziona, wątroba, serce), surowica).
 • Wykrywanie RNA wirusa Schmallenberg (materiał do badań: krew pełna na EDTA, surowica, tkanka mózgowa).
 • Wykrywanie DNA Coxiella burnetti (wymazy z pochwy, wydzielina ropna z pochwy/macicy, poroniony płód, łożysko).

Możliwość pulowania do 3 wymazów z pochwy.

 • Profil poronny (Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma marginale, Neospora caninum, Leptospira phatogenes, Chlamydiaceae, Salmonella spp. Coxiella burnetti, Listeria monocytogenes, Camphylobacter fetus; materiał do badań: wymazy lub wycinki narządów wew. (w tym z mózgu) poronionego płodu, poroniony płód).
 • Profil oddechowy /7 jednostek ukł. oddechowego (Mycoplasma bovis, Manhaima haemolytica, Pasterella multocida, Histophilus somni, Coronavirus, wirus paragrypy 3, wirus syncytialny układu oddechowego bydła – BRSV; materiał do badań: popłuczyny z układu oddechowego, wycinki lub wymazy pobrane z płuc).

Możliwość pulowania do 3 prób.

Mikrobiologia kliniczna:

 • Badanie bakteriologiczne wielokierunkowe (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową wg PBM-02(A).
 • Identyfikacja szczepu bakteryjnego metodą MALDI-TOF.
 • Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.
 • Badanie mykologiczne.
 • Badanie anatomopatologiczne.
 • Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella.
 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014(A).
 • Autoszczepionka – brodawczyca.

Parazytologia:

 • Badanie parazytologiczne (flotacja, dekantacja).
 • Określenie liczby oocyst Eimeria spp. w 1 g kału (OPG).

Badanie histopatologiczne

Mikrobiologia środowiskowa (wymazy czystościowe z obszaru produkcji pierwotnej):

 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014(A).
 • Badanie bakteriologiczne – ilościowe (ogólna liczba drobnoustrojów).
 • Badanie bakteriologiczne – jakościowe (obecność drobnoustrojów chorobotwórczych).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane.
 • Badanie mykologiczne.

MASTITIS

 • Badanie bakteriologiczne wielokierunkowe (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie przesiewowe w kierunku Staphylococcus aureus (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie przesiewowe w kierunku Streptococcus uberis (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie przesiewowe w kierunku Streptococcus agalactiae (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową wg PBM-02(A).
 • Identyfikacja szczepu bakteryjnego metodą MALDI-TOF.
 • Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.
 • Badanie mikologiczne, w tym Prototheca spp. (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie przesiewowe w kierunku Prototheca spp.

 

Biologia molekularna / metoda PCR

 • Panel BIOLAB MASTITIS
  (Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli, Enterococcus spp., Klebsiella spp., Serratia marcescens, Corynebacterium bovis, Trueperella pyogenes/Peptoniphilus indolicus, Staphylococcal β-lactamase gene, Mycoplasma bovis, Mycoplasma spp., grzyby drożdżopodobne, Prototheca spp., Clostridium spp./Bacillus spp., Streptococcus spp., Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae/Enterococcus spp.).
 • Diagnostyka Mastitis w mleku zbiorczym – panel podstawowy
  (Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli, Enterococcus spp., Klebsiella spp., Serratia marcescens, Corynebacterium bovis, Trueperella pyogenes/Peptoniphilus indolicus, Staphylococcal β-lactamase gene, Mycoplasma bovis, Mycoplasma spp., grzyby drożdżopodobne, Prototheca spp.).

(A) – metoda akredytowana