BYDŁO

SEROLOGIA:

 • Badanie w kierunku 5 jednostek układu oddechowego (BHV-1, BVDV, BRSV,PI3, M.bovis) IBRPM
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi BVD MD (badanie akredytowane) BVDab (A)
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi BRSV BRSV
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi PI3 PI3
 • Obecność przeciwciał przeciwko Coxiella burnetii Qfever GQ
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mannheimia haemolytica MAN
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma Bovis M.bovis
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Leptospira hardjo L.hardio
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Neospora Caninum NEO
 • Obecność specyficznych przeciwciał dla wirusa BVDV BVDE0
 • Obecność specyficznych przeciwciał dla wirusa BVDVE2 BVDE2
 • Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella bovine SAB
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Leptospira hardjo (LHP) LHP
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Ostertagia ostertagi OO
 • Obecność specyficznych przeciwciał dla wirusa Schmallenberg SBV
 • Obecność przeciwciał przeciwko glikoproteinie IgE wirusa BHV1 IBRgE (A)
 • Obecność przeciwciał przeciwko glikoproteinie IgB wirusa BHV1 IBRgB (A)
 • Obecność antygenu wirusa choroby BVD-MD BVDag (A)
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi BVD MD BVDab (A)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Chlamydophila abortus Ca

BYDŁO, OWCE, KOZY:

 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycobacterium paratuberculosis MAP

PCR:

 1. Wykrywanie obecności RNA wirusów BRS.
 2. Wykrywanie obecności RNA wirusów PI3.
 3. Obecność RNA specyficznego dla wirusa BVD-MD metodą real-time PCR (A).
 4. Profil poronny – badanie metodą Real Time PCR.

MIKROBIOLOGIA KLINICZNA:

 • Badanie bakteriologiczne wielokierunkowe (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową wg PBM-02 (A).
 • Identyfikacja szczepu bakteryjnego metodą MALDI-TOF.
 • Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.
 • Badanie mykologiczne.
 • Badanie anatomopatologiczne.
 • Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella.
 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN-ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a-Kauffmanna -Le Minora:2007 (A).
 • Autoszczepionka – brodawczyca.

PARAZYTOLOGIA:

 • Badanie parazytologiczne (flotacja, dekantacja).
 • Określenie liczby oocyst Eimeria spp. w 1 g kału (OPG).

Mikrobiologia środowiskowa (wymazy czystościowe z obszaru produkcji pierwotnej):

 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN-ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a-Kauffmanna -Le Minora:2007 (A).
 • Badanie bakteriologiczne – ilościowe (ogólna liczba drobnoustrojów).
 • Badanie bakteriologiczne – jakościowe (obecność drobnoustrojów chorobotwórczych).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane.
 • Badanie mykologiczne.

MASTITIS

 • Badanie bakteriologiczne wielokierunkowe (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie przesiewowe w kierunku Staphylococcus aureus (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie przesiewowe w kierunku Streptococcus uberis (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie przesiewowe w kierunku Streptococcus agalactiae (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową wg PBM-02 (A).
 • Identyfikacja szczepu bakteryjnego metodą MALDI-TOF.
 • Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.
 • Badanie mikologiczne, w tym Prototheca spp. (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie przesiewowe w kierunku Prototheca spp.

(A) – metoda akredytowana