ŻYWNOŚĆ I PASZE

ŻYWNOŚĆ:

Badania mikrobiologiczne:

 • Obecność Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09(A).
 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014 (A). (badanie wycinków skóry z szyj tusz drobiowych)
 • Ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+Ap1:2016-11 (A).
 • Liczba Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004(A).
 • Liczba Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08(A).
 • Obecność Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (A).
 • Liczba Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07(A).
 • Obecność Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2017-08(A).
 • Liczba Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10(A).
 • Liczba Pseudomonas spp. wg PN-EN ISO 13720:2010.
 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich wg PN-EN ISO 6888-1:2001+A2:2018-10.
 • Badanie organoleptyczne wg PN-88/A-82062.

Biologia molekularna / metoda PCR:

 • Obecność DNA specyficznego dla Salmonella spp. wg PBPCR-02(A)

PASZE:

Badania mikrobiologiczne:

 • Obecność Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09(A).
 • Ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+Ap1:2016-11(A).
 • Liczba drożdży i pleśni wg PN-ISO 21527-2:2009 (A).
 • Obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących wg PN-R-64791:1994 p. 3.3.4.1(A).
 • Obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących + identyfikacja (MALDI TOF).
 • Obecność kokcydiostatyków jonoforowych wg IB-24 wyd. 2 z dn. 13.03.2018.
 • Liczba Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08.
 • Liczba Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004.
 • Obecność Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07.
 • Inne – po uzgodnieniu z laboratorium.

WYMAZY ŚRODOWISKOWE:

Badania mikrobiologiczne:

 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014(A).
 • Ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+Ap1:2016-11(A).
 • Liczba Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08(A).
 • Obecność Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07(A).
 • Obecność Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2017-08.
 • Badanie czystości powietrza – metoda sedymentacyjna.
 • Liczba Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004.
 • Inne – po uzgodnieniu z laboratorium.

(A) – metoda akredytowana