ŻYWNOŚĆ I PASZE

ŻYWNOŚĆ:

 1. Obecność Salmonella spp. (A).
 2. Obecność i identyfikacja Salmonella spp. (A).
 3. Ogólna liczba drobnoustrojów (A).
 4. Liczba Enterobacteriaceae (A).
 5. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes (A).
 6. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes (A).
 7. Liczba Escherichia coli (B-glukuronidazo-dodatnich szczepów) (A).
 8. Wykrywanie obecności Campylobacter spp. (A).
 9. Liczba Campylobacter spp. (A).
 10. Liczba drożdży i pleśni.
 11. Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli.
 12. Oznaczanie liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej.
 13. Badanie organoleptyczne.
 14. Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich.
 15. Oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus.
 16. Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
 17. Inne – po uzgodnieniu z laboratorium.

PASZE:

 1. Obecność Salmonella spp. (A).
 2. Ogólna liczba drobnoustrojów (A).
 3. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni (A).
 4. Obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących (A).
 5. Wykrywanie obecności laseczek z rodzaju Clostridium w 0,1g.
 6. Liczba Escherichia coli (B-glukuronidazo-dodatnich szczepów).
 7. Obecność kokcydiostatyków jonoforowych.
 8. Inne – po uzgodnieniu z laboratorium.

WYMAZY ŚRODOWISKOWE:

 1. Obecność Salmonella spp. (A).
 2. Obecność i identyfikacja Salmonella spp. (A).
 3. Ogólna liczba drobnoustrojów (A).
 4. Liczba Enterobacteriaceae (A).
 5. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes (A).
 6. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes (A).
 7. Liczba drożdży i pleśni.
 8. Liczba Escherichia coli (B-glukuronidazo-dodatnich szczepów).
 9. Wykrywanie obecności Campylobacter spp.
 10. Liczba Campylobacter spp.
 11. Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich.
 12. Badanie czystości powietrza – metoda sedymentacyjna.
 13. Inne – po uzgodnieniu z laboratorium.

(A) – metoda akredytowana