ŻYWNOŚĆ I PASZE

ŻYWNOŚĆ:

Badania mikrobiologiczne:

 • Obecność Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidiswg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014 (A).
 • Ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 (A).
 • Liczba Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004 (A).
 • Liczba Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 (A).
 • Obecność Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (A).
 • Liczba Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 (A).
 • Obecność Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2017-08 (A).
 • Liczba Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10 (A).
 • Liczba Pseudomonas spp. wg PN-EN ISO 13720:2010.
 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich wg PN-EN ISO 6888-1:2022-03
 • Badanie organoleptyczne wg PN-88/A-82062.
 • Badanie obecności pozostałości substancji hamujących w mięsie wg PBM-04

Biologia molekularna / metoda PCR:

 • Obecność DNA specyficznego dla Salmonella spp. wg PBPCR-02 (A)

Uwaga: Akredytacja dotyczy wyłącznie próbek mięsa i przetworów mięsnych. W sprawie badania innego rodzaju żywności (np. mleko, sery, ryby) prosimy o kontakt z pracownią pod nr tel. 510-018-494.

PASZE:

Badania mikrobiologiczne:

 • Obecność Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 (A).
 • Ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 (A).
 • Liczba drożdży i pleśni wg PN-ISO 21527-2:2009 (A).
 • Obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących wg PN-R-64791:1994 p. 3.3.4.1(A).
 • Liczba Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 (A).
 • Obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących + identyfikacja (MALDI TOF).
 • C. perfringens (toksyny: theta, beta, epsilon) ELISA
 • Test Naglera (test neutralizacji lecytynazy α-toksyny Clostridium perfringens)
 • Obecność kokcydiostatyków jonoforowych wg IB-24 wyd. 2 z dn.
 • Liczba Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004.
 • Obecność Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07.
 • Inne – po uzgodnieniu z laboratorium.

GRYZAKI DLA ZWIERZĄT:

Badania mikrobiologiczne:

 • Obecność Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 (A).
 • Liczba Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 (A).

WYMAZY SANITARNO-HIGIENICZNE:

Badania mikrobiologiczne:

 • Obecność Salmonella Typhimurium i Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014(A).
 • Ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 (A).
 • Liczba Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 (A).
 • Obecność Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07(A).
 • Obecność Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2017-08.
 • Badanie czystości powietrza – metoda sedymentacyjna.
 • Liczba Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004.
 • Inne – po uzgodnieniu z laboratorium.

(A)metoda akredytowana