DRÓB

SEROLOGIA:

KURY:

 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Pasteurella multocida PM
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia oskrzeli kur (badanie akredytowane)  IBV
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza IBD (A)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy ILT
 • Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella z grupy D SgD (A)
 • Obecność przeciwciał przeciwko reowirusom REO
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza IBD
 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum MG (A)
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi syndromu obrzęku głowy SHS (inna nazwa ART)
 • Obecność  przeciwciał przeciwko Adenowirusom gr.1 FAD
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kregowego kurcząt AE
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi syndromu spadku nieśności EDS
 • Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella z grupy B SgB (A)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Astrowirusom     ASO (inna nazwa CastV)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy ILT
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza IBDvp2

INDYKI:

 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma meleagridis MM
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Bordetella avium BA
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi krwotocznego zapalenia jelit indyków HE
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi influenzy INFA

INDYKI I KURY:

 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kregowego kurcząt AE
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu NDV
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae MS
 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum MG
 • Obecność przeciwciał przeciwko reowirusom REO
 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum – synoviae   MGMS
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Ornithobacterium rhinotracheale ORT
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy indyków (TRT) (inna nazwa MPV)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi Białaczki typu J ALV-J
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi Białaczki typu AB ALVab
 •  Obecność antygenu wirusa Białaczki ALVag
 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum Mgp (A)
 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviaeMSp
 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma meleagridis Mmp
 • Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella Gallinarum Pullorum SPGp (A)
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Mareka MD (A)
 • Wykrywanie obecności antygenów toksyn alfa, beta, epsilon, Clostridium perfringens ENT
 • Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu M41 wirusa IBV.
 • Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D3128 wirusa IBV.
 • Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D274 wirusa IBV.
 • Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D1466 wirusa IBV.
 • Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D8880 wirusa IBV.
 • Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu QX wirusa IBV.
 • Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu 4/91 wirusa IBV.
 • Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu Italy-02 wirusa IBV.

PCR:

 1. Wykrywanie obecności DNA MSMG metodą real-time PCR (materiał: wymazy ze szczelin podniebiennych, stawów, tchawicy).
 2. Wykrywanie obecności DNA Mg metodą real-time PCR (materiał: wymazy ze szczelin podniebiennych, stawów, tchawicy).
 3. Wykrywanie obecności DNA Ms metodą real-time PCR (materiał: wymazy ze szczelin podniebiennych, stawów, tchawicy).

Badanie w kierunku obecności i identyfikacji Salmonella spp. do celów urzędowych:

Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN-ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a-Kauffmanna -Le Minora:2007 (A).

Mikrobiologia kliniczna:

 • Badanie bakteriologiczne wielokierunkowe (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową wg PBM-02 (A).
 • Identyfikacja szczepu bakteryjnego metodą MALDI-TOF.
 • Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.
 • Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella.
 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN-ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a-Kauffmanna -Le Minora:2007 (A).
 • Badanie mykologiczne.
 • Badanie anatomopatologiczne.

Parazytologia

 • Badanie parazytologiczne (flotacja, zeskrobina z błony śluzowej jelit).
 • Określenie liczby oocyst Eimeria spp. w 1 g kału (OPG).

Mikrobiologia środowiskowa (wymazy czystościowe z obszaru produkcji pierwotnej, ZWD):

 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN-ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a-Kauffmanna -Le Minora:2007 (A).
 • Badanie bakteriologiczne – ilościowe (ogólna liczba drobnoustrojów).
 • Badanie bakteriologiczne – jakościowe (obecność drobnoustrojów chorobotwórczych).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane.
 • Badanie mykologiczne.
 • Badanie bakteriologiczne próbek z ZWD – wg Instrukcji nr 51 Ministerstwa Rolnictwa- Dep. Wet.
 • Badanie mykologiczne próbek z ZWD – wg Instrukcji nr 51 Ministerstwa Rolnictwa- Dep. Wet.

WODA:

 • Badanie bakteriologiczne wody z linii pojenia.
 • Badanie mykologiczne wody z linii pojenia.

(A) – metoda akredytowana