DRÓB

SEROLOGIA:

KURY:

Badanie serologiczne metodą ELISA:

 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Pasteurella multocida PM
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia oskrzeli kur IBV
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza IBD (AE)
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza IBDvp2 (dla szczepionek wektorowych)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy ILT
 • Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella z grupy D SgD (AE)
 • Obecność przeciwciał przeciwko reowirusom REO
 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum MG (AE)
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi syndromu obrzęku głowy SHS (inna nazwa ART)
 • Obecność  przeciwciał przeciwko Adenowirusom gr.1 FAD
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi syndromu spadku nieśności EDS
 • Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella z grupy B SgB (AE)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Astrowirusom     ASO (inna nazwa CastV)
 • Syndrom dużej wątroby i śledziony BLS

Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wirusa IBV wariantu:

 • M41
 • D3128
 • D274
 • D1466
 • D8880
 • QX
 • 4/91
 • Italy-02

 

INDYKI:

Badanie serologiczne metodą ELISA:

 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma meleagridis MM (AE)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi influenzy INFA

INDYKI I KURY:

Badanie serologiczne metodą ELISA:

 

 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt AE
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu NDV
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu NDV (dla szczepionek wektorowych)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae MS
 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum MG
 • Obecność przeciwciał przeciwko reowirusom REO
 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum – synoviae   MGMS (AE)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Ornithobacterium rhinotracheale ORT
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy indyków (TRT) (inna nazwa MPV)
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi Białaczki typu J ALV-J
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi Białaczki typu AB ALVab
 •  Obecność antygenu wirusa Białaczki ALVag
 • Wykrywanie obecności antygenów toksyn theta, beta, epsilon, Clostridium perfringens ENT

Badania serologiczne metodą aglutynacji płytowej:

 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum Mgp (AE)
 • Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae MSp
 • Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella Gallinarum Pullorum SPGp (AE)

Badanie serologiczne metodą precypitacji w żelu agarowym:

 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Mareka MD (AE)

 

Biologia molekularna / metoda PCR:

 • Wykrywanie DNA Histomonas meleagridis (materiał badany: wymazy, narządy wewnętrzne, próbki środowiskowe – ściółka, kurz).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie DNA Mycoplasma galisepticum MG (materiał badany: wycinki narządów lub wymazy z zatok podoczodołowych, nozdrzy tylnych, tchawicy, worków powietrznych, płuc, mózgu).

Do celów diagnostycznych możliwość pulowania do 10 prób.
Do badań przesiewowych możliwość pulowania do 30 prób.

 • Wykrywanie DNA Mycoplasma galisepticum MG z różnicowaniem szczepu terenowego i szczepu pochodzącego ze szczepionki 6/85 (materiał badany: wycinki narządów lub wymazy z tchawicy, worków powietrznych, płuc, spojówki).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie DNA Mycoplasma galisepticum MG z różnicowaniem szczepu terenowego i szczepu pochodzącego ze szczepionki ts-11 (materiał badany: wycinki narządów lub wymazy z tchawicy, worków powietrznych, płuc, spojówki).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie DNA Mycoplasma synoviae MS (materiał badany: wycinki narządów lub wymazy z tchawicy, worków powietrznych, płuc, spojówki, stawów skokowych).

Do badań przesiewowych możliwość pulowania do 30 prób.
Do celów diagnostycznych możliwość pulowania do 10 prób.

 • Wykrywanie DNA Mycoplasma synoviae z różnicowaniem szczepu terenowego i szczepu pochodzącego ze szczepionki MS-H (materiał badany: wycinki narządów lub wymazy z tchawicy, worków powietrznych, płuc, spojówki, stawów skokowych).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie DNA Mycoplasma iowae (materiał badany: wymazy ze stawów skokowych).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie DNA Ornithobacterium rhinotracheale ORT (materiał badany:  narządy wewnętrzne lub wymazy z tchawic, płuc, worków powietrznych).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA Astrowirusów kurzych typu A i B (CastV) (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z wątroby, migdałki jelit ślepych, zeskrobina z jelit).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA Reowirusów REO (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z tchawicy, płuc, śledziona, serce, migdałki jelit ślepych).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA Rotawirusów z różnicowaniem na typ A i typ D (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z migdałków jelit ślepych, zeskrobina z jelit).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie DNA wirusa Choroby Mareka MD z różnicowaniem szczepu terenowego i szczepu szczepionkowego Rispens (materiał badany: pióra o grubych dudkach i/lub narządy wewnętrzne)

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA Koronawirusów AvCoV/IBV (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z tchawic, płuc, nerek, migdałków jelit ślepych, kloak).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA wariantów IBV (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z tchawic, płuc, nerek, migdałków jelit ślepych, kloak):

□ Mass

□ 793B (4/91, CR88, 1/96, GI-13)

□ QX

□ VAR2

□ D274

□ D1466

□ IB 80

□ D181

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA podtypów Metapneumowirusów aMPV (TRT/SHS) (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z nozdrzy tylnych, tchawic, płuc, kloak):

□ A i B

□ C

□ D

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA Zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy ILT (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z tchawic, płuc).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA wirusa Grypy typ A IVA (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z tchawic, płuc, serca, wątroby, trzustki, mózgu, śledziony, jelit).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA wirusa Grypy typ A – H5 (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z tchawic, płuc, serca, wątroby, trzustki, mózgu, śledziony, jelit).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA wirusa Rzekomego pomoru drobiu/Choroby Newcastle ND (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z tchawic, płuc, śledziony, migdałków jelit ślepych, kloak).

Możliwość pulowania do 5 prób JUŻ WKRÓTCE !!!

 • Wykrywanie RNA Adenowirusa krwotocznego zapalenia jelit indyków HE (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z wątroby, trzustki, jelit, migdałków jelita ślepego, kloaki, kał).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA wirusa zakaźnego zapalenia wątroby indyków TVH (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z wątroby, trzustki, jelit).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA wirusa zakaźnego zapalenia nerek (ANV) (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z nerki, wątroby, trzustki, śledziona, torba Fabrycjusza).

Możliwość pulowania do 5 prób.

 • Wykrywanie RNA wirusa Choroby Gumboro IBD z różnicowaniem szczepów patogennych i małopatogennych (materiał badany: narządy wewnętrzne lub wymazy z torby Fabrycjusza, śledziony, tk. limfatycznej).

Możliwość pulowania do 5 prób.

Badanie w kierunku obecności i identyfikacji Salmonella spp. do celów urzędowych:

Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014 (A).

Mikrobiologia kliniczna:

 • Badanie bakteriologiczne wielokierunkowe (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Lekowrażliwość bakterii. Metoda dyfuzyjno-krążkowa wg PBM-02 (AE).
 • Identyfikacja szczepu bakteryjnego metodą MALDI-TOF.
 • Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.
 • Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella.
 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014 (A).
 • Test Naglera (test neutralizacji lecytynazy α-toksyny Clostridium perfringens).
 • Określanie czynników mogących świadczyć o podwyższonym stopniu patogenności Enterococcus cecorum (typowe zmiany anatomopatologiczne, morfologia kolonii, rozkład mannitolu, stopień homologii widma mas MALDI-TOF z patogennymi szczepami z przypadków klinicznych).
 • Badanie mykologiczne.
 • Badanie anatomopatologiczne.

Parazytologia

 • Badanie parazytologiczne (flotacja – kał, zeskrobina z błony śluzowej jelit – jelita).
 • Określenie liczby oocyst Eimeria spp. w 1 g kału (OPG).

Badanie histopatologiczne

Badanie obecności pozostałości substancji hamujących  (pisklęta 1-dniowe)           

Mikrobiologia środowiskowa (wymazy czystościowe z obszaru produkcji pierwotnej, ZWD; jaja, puch, ściółka):

 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014 (A).
 • Badanie bakteriologiczne – ilościowe (ogólna liczba drobnoustrojów).
 • Badanie bakteriologiczne – jakościowe (obecność drobnoustrojów chorobotwórczych).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane.
 • Badanie mykologiczne.
 • Badanie bakteriologiczne próbek z ZWD – wg Instrukcji nr 51 Ministerstwa Rolnictwa- Dep. Wet.
 • Badanie mykologiczne próbek z ZWD – wg Instrukcji nr 51 Ministerstwa Rolnictwa- Dep. Wet.

Woda z linii pojenia:

 • Badanie bakteriologiczne wody z linii pojenia.
 • Badanie mykologiczne wody z linii pojenia.

(A) – metoda akredytowana

(AE) – elastyczny zakres akredytacji