DRÓB

SEROLOGIA:

 1. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (IBD). Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A).
 2. Obecność przeciwciał przeciwko reowirusom (REO). Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A).
 3. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum – synoviae (MSMG). Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A).
 4. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG). Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A).
 5. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae (MS). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 6. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma meleagridis (MM) metodą immunoenzymatyczną ELISA.
 7. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae. Metoda aglutynacji płytowej (A).
 8. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum. Metoda aglutynacji płytowej (A).
 9. Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella Gallinarum Pullorum. Metoda aglutynacji płytowej (A).
 10. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia oskrzeli kur (IBV). Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A).
 11. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnej anemii kurcząt (CAV). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 12. Obecność przeciwciał przeciwko Ornithobacterium rhinotracheale (ORT). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 13. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu (ND). Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A).
 14. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy indyków (TRT) oraz syndromowi obrzęku głowy (SHS). Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A).
 15. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt (AE). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 16. Obecność przeciwciał przeciwko Pasteurella multocida (PM) metodą. Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 17. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi krwotocznego zapalenia jelit indyków (HE). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 18. Obecność przeciwciał przeciwko Bordetella avium (BA). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 19. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy (ILT). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 20. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi syndromu spadku nieśności (EDS’76). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 21. Obecność przeciwciał przeciwko Adenowirusom gr.1. Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 22. Obecność przeciwciał przeciwko Reticuloendoteliozie (REV). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 23. Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella z grupy D. Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A).
 24. Obecność przeciwciał przeciwko Salmonelli z grupy B. Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A).
 25. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi Białaczki typu AB (LLAB). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 26. Obecność antygenu wirusa Białaczki (LLAG). Metoda immunoenzymatyczna ELISA (materiał: surowica, jaja, wymazy z kloak).
 27. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi Białaczki typu J (ALV-J). Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 28. Obecność przeciwciał BLS. Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 29. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi Influenzy typ A. Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 30. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Mareka. Metoda precypitacji w żelu agarowym (A).
 31. Badanie serologiczne RID MD (materiał: pióra).
 32. Badanie serologiczne metodą AGID w kierunku Influenzy. Metoda precypitacji w żelu agarowym.
 33. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu M41 wirusa IBV.
 34. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D3128 wirusa IBV.
 35. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D274 wirusa IBV.
 36. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D1466 wirusa IBV.
 37. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D8880 wirusa IBV.
 38. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu QX wirusa IBV.
 39. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu 4/91 wirusa IBV.
 40. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu Italy-02 wirusa IBV.

PCR:

 1. Wykrywanie obecności DNA MSMG metodą real-time PCR (materiał: wymazy ze szczelin podniebiennych, stawów, tchawicy).
 2. Wykrywanie obecności DNA Mg metodą real-time PCR (materiał: wymazy ze szczelin podniebiennych, stawów, tchawicy).
 3. Wykrywanie obecności DNA Ms metodą real-time PCR (materiał: wymazy ze szczelin podniebiennych, stawów, tchawicy).

MIKROBIOLOGIA:

 1. Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella (badanie do celów urzędowych) (A).
 2. Oznaczanie lekowrażliwości bakterii metodą krążkową (A).
 3. Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella.
 4. Badanie anatomopatologiczne.
 5. Badanie bakteriologiczne narządów wewnętrznych.
 6. Identyfikacja szczepu bakteryjnego.
 7. Badanie bakteriologiczne (wymazy z narządów wewnętrznych, kał).
 8. Badanie mykologiczne.
 9. Badanie parazytologiczne.
 10. Badanie bakteriologiczne próbek z ZWD – wg Instrukcji nr 51 Ministerstwa Rolnictwa – Departamentu Weterynarii z dn. 1 kwietnia 1980 r.
 11. Badanie mykologiczne próbek z ZWD – wg Instrukcji nr 51 Ministerstwa Rolnictwa – Departamentu Weterynarii z dn. 1 kwietnia 1980 r.
 12. Badanie bakteriologiczne i mykologiczne wymazów czystościowych, ściółki, mekonium, puchu (jakościowe, ilościowe).
 13. Badanie bakteriologiczne i mykologiczne jaj.
 14. Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.

WODA:

 1. Badanie bakteriologiczne wody z linii pojenia.
 2. Badanie mykologiczne wody z linii pojenia.

(A) – metoda akredytowana