ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE

Mikrobiologia kliniczna:

  • Badanie bakteriologiczne wielokierunkowe (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
  • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
  • Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową wg PBM-02(A).
  • Identyfikacja szczepu bakteryjnego metodą MALDI-TOF.
  • Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.
  • Badanie mykologiczne (dermatofity, grzyby drożdżopodobne – identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
  • Badanie anatomopatologiczne.
  • Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella.
  • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014(A).

Parazytologia:

Badanie parazytologiczne (kał: flotacja, dekantacja, rozmaz bezpośredni; zeskrobina ze skóry).

(A) – metoda akredytowana