TRZODA

SEROLOGIA:

 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP1-12
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP1-9-11
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP3-6-8
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP4-7
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP5
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP-12
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP2
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP10
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko PRRSX3
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP-ApxIV
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma hyopneumoniae M.hyo
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP
 • Obecność przeciwciał przeciwko Erysipelothrix rhusiopathiae MR
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko PRRS E/S
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi influenzy INF
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko PRRS A/S
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Lawsonia intercellularis LI
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi klasy IgM, IgG PCV2
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi klasy IgG PCV2
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi influenzy INFA
 • Wykrywanie obecności antygenów toksyn theta, beta, epsilon, Clostridium perfringens ENT

Biologia molekularna / metoda PCR:

 • Wykrywanie DNA Brachyspira hyodysenteriae (materiał badany: kał).
 • Wykrywanie DNA Brachyspira hyodysenteriae, B. pilosicoli badanie różnicujące (materiał badany: kał).
  Możliwość pulowania do 5 prób.
 • Wykrywanie DNA Lawsonia intracellularis (materiał badany: kał).
 • Wykrywanie DNA Salmonella (materiał badany: wymazy podeszwowe, kał).
 • Panel oddechowy (Actinobacillus pleuropneumoniae – App, Glaesserella parasuis – Hps, Mycoplasma hyopneumoniae – M. hyo; materiał badany: płyn ustny, wycinki lub wymazy z płuc).
 • Wykrywanie RNA Influenzy typ A (materiał badany: płyn ustny, wymazy lub wycinki z tchawicy lub płuc).
  Możliwość pulowania do 5 prób.
 • Cirkowiroza/ Wykrywanie DNA cirkowirusa świń typu 2 PCV2 (materiał badany: surowica, wymazy, narządy, płyn ustny).
  Możliwość pulowania do 5 prób.
 • Cirkowiroza/ Ilościowe oznaczanie zawartości DNA cirkowirusa świń typu 3 PCV3 (materiał badany: surowica, płyn opłucnowy, przesącz z najądrzy) JUŻ WKRÓTCE !!!
 • Wykrywanie RNA wirusa syndromu rozrodczo-oddechowego świń PRRS z różnicowaniem szczepu europejskiego i północno – amerykańskiego (materiał badany: surowica, płuca, płyn opłucnowy, płyn ustny, poronione płody (płuca + sznur pępowinowy), przesącz z najądrzy).
  Możliwość pulowania do 5 prób.
 • Wykrywanie RNA wirusa syndromu rozrodczo-oddechowego świń PRRS z różnicowaniem szczepu europejskiego i szczepu pochodzącego ze szczepionki SUVAXIN (materiał badany: surowica, płuca, płyn opłucnowy, płyn ustny, poronione płody (płuca + sznur pępowinowy), przesącz z najądrzy).
  Możliwość pulowania do 5 prób.

MIKROBIOLOGIA KLINICZNA:

 • Badanie bakteriologiczne wielokierunkowe (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową wg PBM-02(A).
 • Identyfikacja szczepu bakteryjnego metodą MALDI-TOF.
 • Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.
 • Badanie mykologiczne.
 • Badanie anatomopatologiczne.
 • Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella.
 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014(A).

PARAZYTOLOGIA

 • Badanie parazytologiczne (flotacja, dekantacja).
 • Określenie liczby oocyst Eimeria spp. w 1 g kału (OPG).

Badanie histopatologiczne

Mikrobiologia środowiskowa (wymazy czystościowe z obszaru produkcji pierwotnej):

 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014(A).
 • Badanie bakteriologiczne – ilościowe (ogólna liczba drobnoustrojów).
 • Badanie bakteriologiczne – jakościowe (obecność drobnoustrojów chorobotwórczych).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane.
 • Badanie mykologiczne.

(A) – metoda akredytowana