TRZODA

SEROLOGIA:

 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP1-12
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP1-9-11
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP3-6-8
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP4-7
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP-12
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP2
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP10
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko PRRSX3
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP-ApxIV
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma hyopneumoniae M.hyo
 • Obecność przeciwciał przeciwko  Actinobacillus pleuropneumoniae APP
 • Obecność przeciwciał przeciwko Erysipelothrix rhusiopathiae MR
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko PRRS E/S
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi influenzy INF
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko PRRS A/S
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Lawsonia intercellularis LI
 • Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi klasy IgM, IgG PCV2
 • Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi influenzy INFA
 • Wykrywanie obecności antygenów toksyn alfa, beta, epsilon, Clostridium perfringens ENT

PCR:

 1. Wykrywanie DNA Lawsonia intracellularis metodą real time PCR (materiał: kał).
 2. Wykrywanie DNA Brachyspira hyodysenteriae metodą real time PCR (materiał: kał).
 3. Wykrywanie RNA wirusa PRRS (EU+NA) metodą real time PCR.

MIKROBIOLOGIA KLINICZNA:

 • Badanie bakteriologiczne wielokierunkowe (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane (identyfikacja drobnoustrojów metodą MALDI-TOF).
 • Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową wg PBM-02 (A).
 • Identyfikacja szczepu bakteryjnego metodą MALDI-TOF.
 • Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.
 • Badanie mykologiczne.
 • Badanie anatomopatologiczne.
 • Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella.
 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN-ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a-Kauffmanna -Le Minora:2007 (A).

PARAZYTOLOGIA

 • Badanie parazytologiczne (flotacja, dekantacja).
 • Określenie liczby oocyst Eimeria spp. w 1 g kału (OPG).

Mikrobiologia środowiskowa (wymazy czystościowe z obszaru produkcji pierwotnej):

 • Obecność i identyfikacja Salmonella spp.– Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN-EN-ISO 6579-1:2017-04 Schemat White’a-Kauffmanna -Le Minora:2007 (A).
 • Badanie bakteriologiczne – ilościowe (ogólna liczba drobnoustrojów).
 • Badanie bakteriologiczne – jakościowe (obecność drobnoustrojów chorobotwórczych).
 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane.
 • Badanie mykologiczne.

(A) – metoda akredytowana