TRZODA

SEROLOGIA:

 1. Obecność przeciwciał przeciwko PRRS Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 2. Badanie serologiczne PRRS OF Metoda immunoenzymatyczna ELISA (materiał: płyn ustny).
 3. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma hyopneumoniae (Mh) Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 4. Badanie serologiczne Actinobacillus pleuropneumoniae APP ApxIV Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 5. Badanie serologiczne Actinobacillus pleuropneumoniae APP-2 Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 6. Badanie serologiczne Actinobacillus pleuropneumoniae APP-5 Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 7. Badanie serologiczne Actinobacillus pleuropneumoniae APP-10 Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 8. Badanie serologiczne Actinobacillus pleuropneumoniae APP-12 Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 9. Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella u świń Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 10. Wykrywanie obecności antygenów toksyn alfa, beta, epsilon, Clostridium perfringens Metoda immunoenzymatyczna ELISA (materiał: kał).
 11. Badanie w kierunku 8 jednostek układu pokarmowego trzody (Rota, E.coli,Clost. Crypto) Metoda immunoenzymatyczna ELISA (materiał: kał).
 12. Obecność przeciwciał przeciwko Hemophilus parasuis (Hps) Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 13. Obecność przeciwciał anty gI choroby Aujeszkiego (PRV-gE) Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 14. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi PCV2 Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 15. Obecność przeciwciał przeciwko Parwowirozie (PPV) Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 16. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi Influenzy typ A Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 17. Obecność przeciwciał przeciwko Ileitis Metoda immunoenzymatyczna ELISA.
 18. Różyca trzody Metoda immunoenzymatyczna ELISA.

PCR:

 1. Wykrywanie DNA Lawsonia intracellularis metodą real time PCR (materiał: kał).
 2. Wykrywanie DNA Brachyspira hyodysenteriae metodą real time PCR (materiał: kał).
 3. Wykrywanie RNA wirusa PRRS (EU+NA) metodą real time PCR.

MIKROBIOLOGIA:

 1. Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella (A).
 2. Oznaczanie lekowrażliwości bakterii metodą krążkową (A).
 3. Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella.
 4. Badanie anatomopatologiczne.
 5. Badanie bakteriologiczne narządów wewnętrznych wielokierunkowe.
 6. Badanie bakteriologiczne (wymazy z narządów wewnętrznych, kał).
 7. Identyfikacja szczepu bakteryjnego.
 8. Badanie bakteriologiczne wydzieliny z gruczołu mlekowego.
 9. Badanie mykologiczne.
 10. Badanie parazytologiczne.
 11. Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych.

(A) – metoda akredytowana