WODA

WODA DO SPOŻYCIA:

 1. Obecność i liczba bakterii grupy coli (A) (Z).
 2. Obecność i liczba Escherichia coli (A) (Z).
 3. Obecność i liczba enterokoków kałowych (A) (Z).
 4. Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów (A) (Z).
 5. Oznaczanie wartości przewodności (Z).
 6. Oznaczanie stężenia jonów wodoru (pH) (Z).
 7. Oznaczanie zawartości azotanów (Z).
 8. Oznaczanie zawartości azotynów (Z).
 9. Oznaczanie zawartości manganu (Z).
 10. Oznaczanie zawartości chloru wolnego.
 11. Oznaczanie zawartości jonu amonu (Z).
 12. Oznaczanie zawartości żelaza (Z).
 13. Oznaczanie twardości (Z).
 14. Oznaczanie zawartości glinu (Z).

(A) – metoda akredytowana
(Z) – zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.