WODA

WODA DO SPOŻYCIA:

 • Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A) (Z).
 • Bakterie grupy coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A) (Z).
 • Enterokoki kałowe wg PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) (Z).
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C wg PN-EN ISO 6222:2004 (A) (Z).
 • pH wg PN-EN ISO 10523:2012 (Z).
 • Przewodność wg PN-EN 27888:1999 (Z).
 • Jon amonu wg PBW-02, wyd. 1 z dn. 02.06.2008 (Z).
 • Azotany wg PBW-03, wyd. 1 z dn. 02.06.2008 (Z).
 • Azotyny wg PBW-04, wyd. 1 z dn. 02.06.2008 (Z).
 • Mangan wg PBW-06, wyd. 1 z dn. 02.06.2008 (Z).
 • Glin wg PBW-08, wyd. 1 z dn. 02.06.2008 (Z).
 • Żelazo wg PBW-07, wyd. 1 z dn. 02.06.2008 (Z).
 • Twardość wg PBW-09, wyd. 1 z dn. 02.06.2008 (Z).
 • Chlor wolny wg PBW-05, wyd. 1 z dn. 02.06.2008.

(A) – metoda akredytowana
(Z) – zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.