Bydło

SEROLOGIA:
1. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi BHV1, glikoproteiny IgE,IgB Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A)
2. Obecność antygenu wirusa choroby BVD-MD Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A)
3. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi BVD MD Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A)
4. Obecność przeciwciał dla wirusa BVDV (blocking) Metodą immunoenzymatyczną ELISA
5. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma Bovis Metodą immunoenzymatyczną ELISA
6. Obecność przeciwciał przeciwko Neospora Caninum (N.can) Metodą immunoenzymatyczną ELISA
7. Obecność przeciwciał przeciwko Chlamydophila abortus (C.abortus) Metodą immunoenzymatyczną ELISA
8. Obecność przeciwciał przeciwko Mycobacterium paratuberculosis Metodą immunoenzymatyczną ELISA
9. Badanie w kierunku 5 jednostek układu oddechowego (BHV-1, BVDV, BRSV,PI3, M.bovis) Metodą immunoenzymatyczną ELISA
10. Badanie serologiczne Bluetongue Metodą immunoenzymatyczną ELISA
11. Badanie serologiczne Virus Schmallenberg Metodą immunoenzymatyczną ELISA
12. Badanie serologiczne Gorączka Q Metodą immunoenzymatyczną ELISA
13. Badanie serologiczne BRSV Metodą immunoenzymatyczną ELISA
14. Badanie serologiczne PI3 Metodą immunoenzymatyczną ELISA
15. Wykrywanie antygenu 4 jednostek układu oddechowego (BHV,BVD,BRSV,PI3) Metodą immunoenzymatyczną ELISA
16. Badanie w kierunku 4 jednostek układu pokarmowego (Rota, Corona, Crypto, E. coli) Metodą immunoenzymatyczną ELISA (materiał: kał)
17. Wykrywanie obecności antygenów toksyn alfa, beta, epsilon, Clostridium perfringens Metodą immunoenzymatyczną ELISA (materiał: kał)
18. Obecność przeciwciał przeciwko Leptospira hardjo [LEP] Metodą immunoenzymatyczną ELISA
19. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła (BLV) Metodą immunoenzymatyczną ELISA (A)
20. Obecność przeciwciał przeciwko Ostertagia ostertagi Metodą immunoenzymatyczną ELISA
 PCR:
21. Wykrywanie obecności RNA wirusów BRS
22. Wykrywanie obecności RNA wirusów PI3
23. Obecność RNA specyficznego dla wirusa BVD-MD metodą real-time PCR (A)
24. Profil poronny – badanie metodą Real Time PCR
 MIKROBIOLOGIA:
25. Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella (A)
26. Oznaczanie lekowrażliwości bakterii metodą krążkową (A)
27. Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella
28. Badanie anatomopatologiczne
29. Badanie bakteriologiczne narządów wewnętrznych wielokierunkowe
30 Badanie bakteriologiczne (wymazy z narządów wewnętrznych, kał)
31. Identyfikacja szczepu bakteryjnego
32. Badanie bakteriologiczne wydzieliny z gruczołu mlekowego
33. Badanie mykologiczne
34. Badanie parazytologiczne
35. Autoszczepionka – brodawczyca
36. Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych
BIOCHEMIA
1. BHSC (Bovine Health Screen Complex) obejmujący badania surowicy w kierunku: ALB,ALKP,AST,UREA,KREA,GGT,GLOB,TBIL,TP,Ca,CHOL,CK,GLU,LDH,Mg,PHOS,TRIG,WKT i BHB oraz badanie pasz w kierunku:Ca,P,Mg i bilansu białkowo-energetycznego.
2.Oznaczenia pojedyncze w surowicy krwi:
ALB Albumina
ALKP Fosfataza alkaliczna
ALT Amonitransferaza alaninowa
AMYL Amylaza
AST Aminotransferaza asparaginianowa
BUN Urea Azot mocznikowy krwi
Ca Wapń
CHOL Cholesterol
CK Kinaza keratynowa
CREA kreatynina
GGT Gammaglutamylotranspeptydaza
GLU Glukoza
LDH Dehydrogenaza mleczanowa
LIPA Lipaza
MG2+ Magnez
NH3 Amoniak
PHOS Fosfor
TBIL Bilirubina całkowita
TP Białko całkowite
TRIG Trójglicerydy
URIC Kwas moczowy
A – metoda akredytowana