Badania preparatów immunologicznych

BADANIE PREPARATÓW IMMUNOLOGICZNYCH na potrzeby przemysłu farmaceutycznego przeprowadzane zgodnie ze standardami GMP oraz wymaganiami Farmakopei Europejskiej obejmujące:
–  badania jałowości,
–  badania z wykorzystaniem jaj SPF (mianowanie, identyfikacja wirusa, obecność wirusów zewnętrznego  pochodzenia),
–  badania fizykochemiczne (pH, dezintegracja, wilgotność),
–  badania mocy szczepionek dla ptaków przeprowadzane w izolatorach.