BIOCHEMIA

BIOCHEMIA:

 1. BHSC (Bovine Health Screen Complex) obejmujący badania surowicy w kierunku: ALB, ALKP, AST, UREA, KREA, GGT, GLOB, TBIL, TP, Ca, CHOL, CK, GLU, LDH, Mg, PHOS, TRIG, WKT i BHB oraz badanie pasz w kierunku: Ca, P, Mg i bilansu białkowo-energetycznego.
 2. Oznaczenia pojedyncze w surowicy krwi:
  ALB Albumina
  ALKP Fosfataza alkaliczna
  ALT Amonitransferaza alaninowa
  AMYL Amylaza
  AST Aminotransferaza asparaginianowa
  BUN Urea Azot mocznikowy krwi
  Ca Wapń
  CHOL Cholesterol
  CK Kinaza keratynowa
  CREA kreatynina
  GGT Gammaglutamylotranspeptydaza
  GLU Glukoza
  LDH Dehydrogenaza mleczanowa
  LIPA Lipaza
  MG2+ Magnez
  NH3 Amoniak
  PHOS Fosfor
  TBIL Bilirubina całkowita
  TP Białko całkowite
  TRIG Trójglicerydy
  URIC Kwas moczowy