Szczepionki autogeniczne

Za naszym pośrednictwem oferujemy wykonanie szczepionek autogenicznych przy współpracy z firmą RB VAC.
SZCZEPIONKI AUTOGENICZNE
„Są to preparaty lecznicze immunologiczne weterynaryjne wytworzone z patogenów pochodzących od zwierząt znajdujących się w danym gospodarstwie i przeznaczone są do leczenia zwierząt występujących w tym samym gospodarstwie.”
Dz.U. nr 45 z dnia 27 lutego 2008 r. tekst ujednolicony art. 3.1 pkt. 4 ustęp 6