KONTROLA JAKOŚCI POŻYWEK

1. XLD
2. Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem
3. CIN SSDC
4. KING B
5. Lactobacilli MRS Agar
6. DRBC
7. mCCDA
8. Agar Listeria wg Ottaviani i Agosti(ALOA)
9. Chromagar Salmonella
10. TBX
11. BCVE
12. SLANETZ-BARTLEY
13. LST
14. TSEYB
15. HALF-FRASER
16. MKTTn
17. Płyn do rozcieńczeń