Żywność i pasze

ŻYWNOŚĆ
1. Obecność Salmonella spp. (A)
2. Obecność i identyfikacja Salmonella spp. (A)
3. Ogólna liczba drobnoustrojów (A)
4. Liczba Enterobacteriaceae (A)
5. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes (A)
6. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes (A)
7. Liczba Escherichia coli (B-glukuronidazo-dodatnich szczepów) (A)
8. Wykrywanie obecności Campylobacter spp. (A)
9. Liczba Campylobacter spp. (A)
10. Wykrywanie obecności DNA Salmonella spp. przy użyciu MicroSEQ Salmonella metodą real-time PCR (A)
11. Liczba drożdży i pleśni
12. Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli
13. Oznaczanie liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
14. Badanie organoleptyczne
15. Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
16. Oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus
17. Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
18. Inne – po uzgodnieniu z laboratorium
PASZE
19. Obecność Salmonella spp. (A)
20. Ogólna liczba drobnoustrojów (A)
21. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni (A)
22. Liczba Enterobacteriaceae (A)
23. Obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących (A)
24. Wykrywanie obecności laseczek z rodzaju Clostridium w 0,1g
25. Liczba Escherichia coli (B-glukuronidazo-dodatnich szczepów)
26. Obecność kokcydiostatyków jonoforowych
27. Oznaczanie aflatoksyny metodą fluorymetryczną
28. Oznaczanie ochratoksyny metodą fluorymetryczną
29. Oznaczanie zearalenonu metodą fluorymetryczną
30. Inne – po uzgodnieniu z laboratorium
WYMAZY ŚRODOWISKOWE
31. Obecność Salmonella spp. (A)
32. Obecność i identyfikacja Salmonella spp. (A)
33. Ogólna liczba drobnoustrojów (A)
34. Liczba Enterobacteriaceae (A)
35. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes (A)
36. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes (A)
37. Liczba drożdży i pleśni (A)
38. Liczba Escherichia coli (B-glukuronidazo-dodatnich szczepów)
39. Wykrywanie obecności Campylobacter spp.
40. Liczba Campylobacter spp.
41. Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
42. Badanie czystości powietrza – metoda sedymentacyjna
43. Inne – po uzgodnieniu z laboratorium
A – metoda akredytowana