Zwierzęta towarzyszące

ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE
1. Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella (A)
2. Oznaczanie lekowrażliwości bakterii metodą krążkową (A)
3. Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella
4. Badanie bakteriologiczne narządów wewnętrznych wielokierunkowe
5. Badanie bakteriologiczne moczu, kału
6. Badanie bakteriologiczne wymazów z uszu, ze skóry
7. Badanie mykologiczne wymazów z uszu, ze skóry
8. Badanie parazytologiczne
A – metoda akredytowana