Żywność i pasze

ŻYWNOŚĆ
1. Obecność Salmonella spp. (A)
2. Obecność i identyfikacja Salmonella spp. (A)
3. Ogólna liczba drobnoustrojów (A)
4. Liczba Enterobacteriaceae (A)
5. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes (A)
6. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes (A)
7. Liczba Escherichia coli (B-glukuronidazo-dodatnich szczepów) (A)
8. Wykrywanie obecności Campylobacter spp. (A)
9. Liczba Campylobacter spp. (A)
10. Liczba drożdży i pleśni
11. Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli
12. Oznaczanie liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
13. Badanie organoleptyczne
14. Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
15. Oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus
16. Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp.
17. Inne – po uzgodnieniu z laboratorium
PASZE
18. Obecność Salmonella spp. (A)
19. Ogólna liczba drobnoustrojów (A)
20. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni (A)
21. Obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących (A)
23. Wykrywanie obecności laseczek z rodzaju Clostridium w 0,1g
24. Liczba Escherichia coli (B-glukuronidazo-dodatnich szczepów)
25. Obecność kokcydiostatyków jonoforowych
26. Inne – po uzgodnieniu z laboratorium
WYMAZY ŚRODOWISKOWE
27. Obecność Salmonella spp. (A)
28. Obecność i identyfikacja Salmonella spp. (A)
29. Ogólna liczba drobnoustrojów (A)
30. Liczba Enterobacteriaceae (A)
31. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes (A)
32. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes (A)
33. Liczba drożdży i pleśni
34. Liczba Escherichia coli (B-glukuronidazo-dodatnich szczepów)
35. Wykrywanie obecności Campylobacter spp.
36. Liczba Campylobacter spp.
37. Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
38. Badanie czystości powietrza – metoda sedymentacyjna
39. Inne – po uzgodnieniu z laboratorium
A – metoda akredytowana