Trzoda

SEROLOGIA:
1. Obecność przeciwciał przeciwko PRRS Metoda immunoenzymatyczna ELISA
2. Badanie serologiczne PRRS OF Metoda immunoenzymatyczna ELISA (materiał: płyn ustny)
3. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma hyopneumoniae (Mh) Metoda immunoenzymatyczna ELISA
4. Badanie serologiczne Actinobacillus pleuropneumoniae APP ApxIV Metoda immunoenzymatyczna ELISA
5. Badanie serologiczne Actinobacillus pleuropneumoniae APP-2 Metoda immunoenzymatyczna ELISA
6. Badanie serologiczne Actinobacillus pleuropneumoniae APP-5 Metoda immunoenzymatyczna ELISA
7. Badanie serologiczne Actinobacillus pleuropneumoniae APP-10 Metoda immunoenzymatyczna ELISA
8. Badanie serologiczne Actinobacillus pleuropneumoniae APP-12 Metoda immunoenzymatyczna ELISA
9. Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella u świń  Metoda immunoenzymatyczna ELISA
10. Wykrywanie obecności antygenów toksyn alfa, beta, epsilon, Clostridium perfringens Metoda immunoenzymatyczna ELISA (materiał: kał)
11. Badanie w kierunku 8 jednostek układu pokarmowego trzody (Rota, E.coli,Clost. Crypto) Metoda immunoenzymatyczna ELISA (materiał: kał)
12. Obecność przeciwciał przeciwko Hemophilus parasuis (Hps) Metoda immunoenzymatyczna ELISA
13. Obecność przeciwciał anty gI choroby Aujeszkiego (PRV-gE) Metoda immunoenzymatyczna ELISA
14. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi PCV2 Metoda immunoenzymatyczna ELISA
15. Obecność przeciwciał przeciwko Parwowirozie (PPV) Metoda immunoenzymatyczna ELISA
16. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi Influenzy typ A Metoda immunoenzymatyczna ELISA
17. Obecność przeciwciał przeciwko Ileitis Metoda immunoenzymatyczna ELISA
18. Różyca trzody Metoda immunoenzymatyczna ELISA
PCR:
20. Wykrywanie DNA Lawsonia intracellularis metodą real time PCR (materiał: kał)
21. Wykrywanie DNA Brachyspira hyodysenteriae metodą real time PCR (materiał: kał)
22. Wykrywanie RNA wirusa PRRS (EU+NA) metodą real time PCR
MIKROBIOLOGIA:
23. Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella (A)
24. Oznaczanie lekowrażliwości bakterii metodą krążkową (A)
25. Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella
26. Badanie anatomopatologiczne
27. Badanie bakteriologiczne narządów wewnętrznych wielokierunkowe
28. Badanie bakteriologiczne (wymazy z narządów wewnętrznych, kał)
29. Identyfikacja szczepu bakteryjnego
30. Badanie bakteriologiczne wydzieliny z gruczołu mlekowego
31. Badanie mykologiczne
32. Badanie parazytologiczne
33. Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych
A – metoda akredytowana