Drób

SEROLOGIA:
1. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (IBD) Metoda
.   immunoenzymatyczna ELISA (A)
2. Obecność przeciwciał przeciwko reowirusom (REO) Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A)
3. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum – synoviae (MSMG) Metoda immunoenzymatyczna
.   ELISA (A)
4. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A)
5. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae (MS) Metoda immunoenzymatyczna ELISA
6. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma meleagridis (MM) metodą immunoenzymatyczną ELISA
7. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae Metoda aglutynacji płytowej (A)
8. Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum Metoda aglutynacji płytowej (A)
9. Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella Gallinarum Pullorum Metoda aglutynacji płytowej (A)
10. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia oskrzeli kur (IBV) Metoda
.     immunoenzymatyczna ELISA (A)
11. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnej anemii kurcząt (CAV) Metoda
.     immunoenzymatyczna ELISA
12. Obecność przeciwciał przeciwko Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) Metoda immunoenzymatyczna ELISA
13. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu (ND) Metoda immunoenzymatyczna
.     ELISA (A)
14. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy indyków (TRT) oraz
.     Syndromowi obrzęku głowy (SHS) Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A)
15. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt (AE)
.     Metoda immunoenzymatyczna ELISA
16. Obecność przeciwciał przeciwko Pasteurella multocida (PM) metodą Metoda immunoenzymatyczna ELISA
17. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi krwotocznego zapalenia jelit indyków (HE) Metoda
.     immunoenzymatyczna ELISA
18. Obecność przeciwciał przeciwko Bordetella avium (BA) Metoda immunoenzymatyczna ELISA
19. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy (ILT) Metoda
.     immunoenzymatyczna ELISA
20. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi syndromu spadku nieśności (EDS’76) Metoda immunoenzymatyczna
.     ELISA
21. Obecność przeciwciał przeciwko Adenowirusom gr.1 Metoda immunoenzymatyczna ELISA
22. Obecność przeciwciał przeciwko Reticuloendoteliozie (REV) Metoda immunoenzymatyczna ELISA
23. Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella z grupy D Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A)
24. Obecność przeciwciał przeciwko Salmonelli z grupy B Metoda immunoenzymatyczna ELISA (A)
25. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi Białaczki typu AB (LLAB) Metoda immunoenzymatyczna ELISA
26. Obecność antygenu wirusa Białaczki (LLAG) Metoda immunoenzymatyczna ELISA (materiał: surowica, jaja,
.     wymazy z kloak)
27. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi Białaczki typu J (ALV-J) Metoda immunoenzymatyczna ELISA
28. Obecność przeciwciał BLS Metoda immunoenzymatyczna ELISA
29. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi Influenzy typ A Metoda immunoenzymatyczna ELISA
30. Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Mareka Metoda precypitacji w żelu agarowym (A)
31. Badanie serologiczne RID MD (materiał: pióra)
32. Badanie serologiczne metodą AGID w kierunku Influenzy Metoda precypitacji w żelu agarowym
33. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu M41 wirusa IBV
34. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D3128 wirusa IBV
35. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D274 wirusa IBV
36. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D1466 wirusa IBV
37. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu D8880 wirusa IBV
38. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu QX wirusa IBV
39. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu 4/91 wirusa IBV
40. Badanie serologiczne metodą HI w kierunku wariantu Italy-02 wirusa IBV
PCR:
41. Wykrywanie obecności DNA MSMG metodą real-time PCR (materiał: wymazy ze szczelin podniebiennych,
.     stawów, tchawicy)
42. Wykrywanie obecności DNA Mg metodą real-time PCR (materiał: wymazy ze szczelin podniebiennych, stawów,
.     tchawicy)
43. Wykrywanie obecności DNA Ms metodą real-time PCR (materiał: wymazy ze szczelin podniebiennych, stawów,
.     tchawicy)
MIKROBIOLOGIA:
44. Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella (badanie do celów urzędowych) (A)
45. Oznaczanie lekowrażliwości bakterii metodą krążkową (A)
46. Badanie w kierunku obecności pałeczek Salmonella
47. Badanie anatomopatologiczne
48. Badanie bakteriologiczne narządów wewnętrznych
49. Identyfikacja szczepu bakteryjnego
50. Badanie bakteriologiczne (wymazy z narządów wewnętrznych, kał)
51. Badanie mykologiczne
52. Badanie parazytologiczne
53. Badanie bakteriologiczne próbek z ZWD – wg Instrukcji nr 51 Ministerstwa Rolnictwa – Departamentu
.     Weterynarii z dn. 1 kwietnia 1980 r.
54. Badanie mykologiczne próbek z ZWD – wg Instrukcji nr 51 Ministerstwa Rolnictwa – Departamentu Weterynarii
.     z dn. 1 kwietnia 1980 r.
55. Badanie bakteriologiczne i mykologiczne wymazów czystościowych, ściółki, mekonium, puchu (jakościowe,
.     ilościowe)
56. Badanie bakteriologiczne i mykologiczne jaj
57. Zabezpieczenie wyizolowanych szczepów bakteryjnych
WODA:
58. Badanie bakteriologiczne wody z linii pojenia
59. Badanie mykologiczne wody z linii pojenia
A – metoda akredytowana